Danh sách kho bãi và nhà xưởng
 
SLSC đang hợp tác khai thác và vận hành các kho bãi và nhà xưởng trong danh sách (các hình ảnh kho bãi và nhà xưởng là hình ảnh thực tế, tuy nhiên khách hàng có thể yêu cầu SLSC đưa đến để khảo sát trước khi tiến hành hợp đồng, thời gian khảo sát tùy thuộc vào thời gian của khách hàng).
Khách hàng có nhu cầu sử dụng, vui lòng liên lạc đường dây nóng 0988863131 để được tư vấn vị trí, diện tích, ... thích hợp để lưu trữ hàng hóa cũng như thành lập xưởng sản xuất. SLSC có thể đáp ứng được nhu cầu chuyển nhượng, mua bán quyền sử dụng đất đai hoặc kho bãi.

VỊ TRÍ

DIỆN TÍCH (M2)

LOẠI HÌNH

HÌNH ẢNH

TP. Bình Dương

50.000 Bãi

TP. Bình Dương 9.000 Kho ngoại quan

TP. Bình Dương

5.000
6.000
10.000

  


Hệ thống kho

TP. Bình Dương

600
3.600
6.300

                   

                       

Hệ thống xưởng

TP. Bình Dương

30.000 Kho

TP. Bình Dương

15.000 Kho

TP. Bình Dương

5.000 Kho

TP. Bình Dương

4.000 Kho

TP. Bình Dương   3.000 Xưởng
TP. Bình Dương 2.000 Xưởng
Tỉnh Đồng Nai 50.000 Bãi
Tỉnh Đồng Nai 10.000 Kho
TP. Hồ Chí Minh 40.000 Bãi
TP. Hồ Chí Minh 1.000
2.000
3.000
Hệ thống kho
TP. Hồ Chí Minh 2.000 Kho
TP. Hồ Chí Minh 3.000 Kho
TP. Hồ Chí Minh 4.000 Kho
TP. Hồ Chí Minh 5.600 Kho
TP. Hồ Chí Minh 2.000 Xưởng
TP. Hồ Chí Minh 4.000 Xưởng
TP. Hồ Chí Minh 8.400 Xưởng

[Quay lại]

Các Cho thuê kho bãi và nhà xưởng khác....

Xây dựng kho bãi, nhà xưởng và quản lý hàng hóa, sản xuất theo yêu cầu
Sửa chữa, vệ sinh, phun trùng, bảo trì cho kho và nhà xưởng
Thiết kế kệ chứa hàng, bệ nhập hàng, băng chuyền cho kho và nhà xưởng
Trang : 1