Thiết kế kệ chứa hàng, bệ nhập hàng, băng chuyền cho kho và nhà xưởng
 
SLSC cung cấp hệ thống kệ chứa hàng theo tiêu chuẩn. Thiết kế và thi công bệ nhập hàng theo các yêu cầu khác nhau. Cung cấp băng chuyền tải hàng hóa chuyên dụng đóng bao như gạo, bắp, phân bón, ...
[Quay lại]

Các Cho thuê kho bãi và nhà xưởng khác....

Danh sách kho bãi và nhà xưởng
Xây dựng kho bãi, nhà xưởng và quản lý hàng hóa, sản xuất theo yêu cầu
Sửa chữa, vệ sinh, phun trùng, bảo trì cho kho và nhà xưởng
Trang : 1