Mở tờ khai nhập khẩu nội địa, nhập kho ngoại quan
SLSC có đội ngũ nhân viên chuyên thực hiện thủ tục hải quan. SLSC đảm bảo sẽ làm hài lòng quý khách hàng khi cần sử dụng dịch vụ để nhập hàng hóa và lưu trữ ở kho ngoại quan hoặc nhập về kho của quý khách.

Mở tờ khai lấy hàng từ kho ngoại quan nhập khẩu vào khu chế xuất
SLSC có đội ngũ nhân viên chuyên thực hiện thủ tục hải quan. SLSC đảm bảo sẽ làm hài lòng quý khách hàng khi cần sử dụng dịch vụ để xuất hàng từ kho ngoại quan và nhập vào khu chế xuất.

Mở tờ khai xuất khẩu, tạm nhập tái xuất
SLSC có đội ngũ nhân viên chuyên thực hiện thủ tục hải quan. SLSC đảm bảo sẽ làm hài lòng quý khách hàng khi cần sử dụng dịch vụ để xuất khẩu hàng hóa hoặc tạm nhập tái xuất.

Thanh lý tờ khai sau khi thông quan
SLSC có đội ngũ nhân viên chuyên thực hiện thủ tục hải quan. SLSC đảm bảo sẽ làm hài lòng quý khách hàng khi cần sử dụng dịch vụ để thanh lý tờ khai sau khi thông quan.

Kiểm dịch thực vật, chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm
SLSC có đội ngũ nhân viên chuyên thực hiện thủ tục hải quan. SLSC đảm bảo sẽ làm hài lòng quý khách hàng khi cần sử dụng dịch vụ để kiểm dịch thực vật và chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm.

Hỗ trợ xin giấy phép thành lập, mở rộng và chuyển đổi ngành nghề công ty
SLSC có đội ngũ nhân viên chuyên thực hiện thủ tục thành lập, mở rộng, chuyển đổi ngành nghề trong giấy phép kinh doanh. SLSC đảm bảo sẽ làm hài lòng quý khách hàng khi cần sử dụng dịch vụ này để phát triển nhà xưởng, mở chi nhánh sản xuất.

6 dịch vụTrang : 1