Kiểm dịch thực vật, chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm
 
SLSC nhận làm thủ tục kiểm dịch thực vật cho các lô hàng nhập vào Việt Nam như gỗ, hạt giống, ... Ngoài ra, SLSC còn nhận làm thủ tục kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm cho các lô hàng nhập vào Việt Nam như rượu, đường, ...
[Quay lại]

Các Dịch vụ hỗ trợ thủ tục khác....

Mở tờ khai nhập khẩu nội địa, nhập kho ngoại quan
Mở tờ khai lấy hàng từ kho ngoại quan nhập khẩu vào khu chế xuất
Mở tờ khai xuất khẩu, tạm nhập tái xuất
Thanh lý tờ khai sau khi thông quan
Hỗ trợ xin giấy phép thành lập, mở rộng và chuyển đổi ngành nghề công ty
Trang : 1