Thanh lý tờ khai sau khi thông quan
 
Sau khi hoàn tất thủ tục nhập khẩu, xuất khẩu hay xuất hết lô hàng nhập khỏi kho ngoại quan thì doanh nghiệp cần tiến hành thanh lý tờ khai. Hoạt động này được xem như hoàn tất thủ tục Pháp lý cho lô hàng đó. SLSC sẽ giúp quý khách hàng hoàn tất thủ tục này một cách nhanh chóng, chuyên nghiệp.
[Quay lại]

Các Dịch vụ hỗ trợ thủ tục khác....

Mở tờ khai nhập khẩu nội địa, nhập kho ngoại quan
Mở tờ khai lấy hàng từ kho ngoại quan nhập khẩu vào khu chế xuất
Mở tờ khai xuất khẩu, tạm nhập tái xuất
Kiểm dịch thực vật, chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm
Hỗ trợ xin giấy phép thành lập, mở rộng và chuyển đổi ngành nghề công ty
Trang : 1