Đại diện mua bảo hiểm hàng hóa cho khách hàng
 
SLSC sẽ đại diện cho chủ hàng để mua bảo hiểm hàng hóa với các định mức khác nhau theo yêu cầu của chủ hàng. Thông thường SLSC sẽ trả khoản tiền bảo hiểm một lần cho mỗi hợp đồng thuê kho 06 tháng đến 01 năm, tuy nhiên SLSC sẽ chia số tiền này ra thành từng tháng và thu lại từ khách hàng mỗi tháng khi thanh toán công nợ thuê kho. Điều này sẽ giúp khách hàng không phải tốn nhiều chi phí đầu tư khi mới thuê kho bãi hoặc nhà xưởng. Nếu sự cố xảy ra, SLSC sẽ đại diện khách hàng tiến hành các thủ tục bồi thường theo Luật định. Điều này sẽ giúp khách hàng không mất nhiều thời gian và công sức. SLSC có hẳn một bô phận Pháp Lý để tư vấn và hỗ trợ cho khách hàng trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ của SLSC.
[Quay lại]

Các Quản lý hàng hóa khác....

Xếp dỡ, kiểm đếm, phân phối hàng hóa và báo cáo định kì
Dán tem, nhãn mác và đóng gói hàng hóa
Trang : 1