Xếp dỡ, kiểm đếm, phân phối hàng hóa và báo cáo định kì
Các hoạt động xếp dỡ, kiểm đếm, lưu trữ và phân phối hàng hóa và báo cáo định kì tại kho bãi, nhà xưởng thông qua hệ thống quản lý bằng máy quét mã vạch, phần mềm, excel và các công cụ giao tiếp như thư điện tử, tin nhắn, trang web.

Dán tem, nhãn mác và đóng gói hàng hóa
Dán tem và đóng gói hàng hóa tại kho bãi, nhà máy bằng các công cụ chuyên dùng như máy may tay, máy bắn ghim, ...

Đại diện mua bảo hiểm hàng hóa cho khách hàng
Mua bảo hiểm hàng hóa là trách nhiệm của chủ hàng khi lưu trữ hàng hóa tại kho. Bảo hiểm giúp cho việc giảm thiểu rủi ro đến mức thấp nhất khi xảy ra sự cố hỏa hoạn hay mất cắp hàng hóa.

3 dịch vụTrang : 1