Xếp dỡ, kiểm đếm, phân phối hàng hóa và báo cáo định kì
 
Bao gồm các hoạt động ở kho bãi hay nhà máy: kiểm tra chất lượng, số lượng hàng hóa trước khi xếp dỡ xuống và đưa vào kho lưu trữ. Sau đó, kiểm tra số lượng, đưa ra xe vận chuyển đến khách hàng theo yêu cầu của chủ hàng. Mỗi cuối kì (hàng ngày hoặc hàng tháng) gửi báo cáo hàng hóa (tồn đầu kì, xuất, nhập, tồn cuối kì) đến chủ hàng.
[Quay lại]

Các Quản lý hàng hóa khác....

Dán tem, nhãn mác và đóng gói hàng hóa
Đại diện mua bảo hiểm hàng hóa cho khách hàng
Trang : 1