• Cung ứng chuỗi dịch vụ hậu cần chất lượng và tiết kiệm nhất cho khách hàng theo tiêu chí “Tạo nên những giá trị cốt lõi”.
  • Xây dựng lực lượng trí thức không ngừng học hỏi, cống hiến, trao dồi đạo đức kinh doanh để đủ sức gánh vác trọng trách tối ưu hóa chuỗi dịch vụ hậu cần.
  • Chia sẻ với cộng đồng trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường.


Các tin cùng danh mục khác...

Giới thiệu về SLSC
Viễn cảnh
Triết lý kinh doanh - Tạo nên những giá trị cốt lõi
Quá trình hình thành và phát triển
Các giá trị văn hoá - HUMAN
Cơ cấu tổ chức
Sơ đồ vị trí
Chứng nhận
Trang : 1