Các giá trị văn hóa của SLSC lấy trọng tâm là con người (HUMAN), đây chính là 5 giá trị cơ bản xuyên suốt mọi hoạt động của SLSC và cũng là mục tiêu mà toàn bộ Công ty luôn phấn đấu để không ngừng hoàn thiện

    • H – Heart to heart: Từ trái tim sẽ đến trái tim

SLSC muốn nhấn mạnh sự chân thành. Điều gì xuất phát từ trái tim sẽ đến được trái tim.

    • U – Up against: Đương đầu

SLSC  muốn nhấn mạnh sức chịu đựng. Luôn luôn chuẩn bị sẵn sàng để đương đầu với khó khăn.

    • M – Make a difference: Tạo nên sự khác biệt

SLSC  muốn nhấn mạnh tính sáng tạo. Không ngừng tạo nên sự khác biệt.

    • A – Actions speak louder than words: Hành động mạnh hơn lời nói

SLSC  muốn nhấn mạnh hành động. Thể hiện công việc thông qua hành động cụ thể.

    • N – Never alone: Không bao giờ một mình

SLSC  muốn nhấn mạnh sự đồng hành. Dù bạn là khách hàng, đối tác, nhân viên của SLSC thì SLSC luôn đồng hành cùng bạn.


Các tin cùng danh mục khác...

Giới thiệu về SLSC
Viễn cảnh
Sứ mạng
Triết lý kinh doanh - Tạo nên những giá trị cốt lõi
Quá trình hình thành và phát triển
Cơ cấu tổ chức
Sơ đồ vị trí
Chứng nhận
Trang : 1