• Thương hiệu  

Giữ gìn hình ảnh thương hiệu của khách hàng như của chính SLSC.

    • Xuất sắc nhất   

Cung cấp chuỗi dịch vụ hậu cần cho khách hàng với những gì xuất sắc nhất của SLSC.

    • Yêu thích công việc    

Thay vì chạy theo lợi nhuận, SLSC mong muốn được cung cấp dịch vụ cho khách hàng vì SLSC yêu thích công việc SLSC làm.

    • Đam mê   

Không ngừng sáng tạo để hoàn hảo dịch vụ mà SLSC cung cấp với ước muốn góp phần xây dựng xã hội, bảo vệ môi trường bền vững.

    • Tất cả là một gia đình   

Xây dựng văn hóa công ty theo tiêu chí công bằng, dân chủ nhằm phát huy tối đa tiềm lực phục vụ khách hàng.

    • Thành công   

Không xác định thành công dựa trên doanh số hay lợi nhuận mà SLSC xác định thành công dựa trên sự thành công của chính khách hàng của SLSC.


Các tin cùng danh mục khác...

Giới thiệu về SLSC
Viễn cảnh
Sứ mạng
Quá trình hình thành và phát triển
Các giá trị văn hoá - HUMAN
Cơ cấu tổ chức
Sơ đồ vị trí
Chứng nhận
Trang : 1